Back-end Developer kendisine Front-End Developer tarafından hazılanan sayfaya işlevsellik kazandırır. Yani programın icrası için gerekli kodları yazar ve bunları hazırlanan arayüze front-end developer ile birlikte bağlar.Yapılan uygulamının analizinden,tasarımından, kullanıcı yetkilendirmesinden, performansından, güvenliğinden sorumludur.

 

Teknik olarak örnek verecek olursak;

 

İlk olarak gereksinim analizinin yapılmasıdır. Bu aşamada müşteri ile sıkı bir iletişime geçilir. Müşterinin ihtiyacı iş analisti tarafından belirlenir. Daha sonra analizi oluşturulan projenin mimari tasarımı yapılır. Bu aşamada class diagramları, use-case diagramları çıkarılabilir. Daha sonra veri tabanını oluşturmak için varlık ilişki modeli(entity-relationship model) oluşturulur. Bu aşamalardan sonra kodlama kısmına geçilebilir.

 

Bir uygulama üzerinden örnek verecek olursak;

 

Öğrencilerin notlarının girildiği bir uygulama düşünelim. Sisteme giriş yapan öğretmen rolünde ise bu kişiye öğrenci notlarının girilmesi, öğrenci notlarının listelenmesi gibi yetkilendirmelerin yapılması, öğrenci rolüne ise sadece kendi notlarının görüntülenme izinin verilmesini sağlayan aşamaların analizini, tasarımı, kodlamasını yapan kişidir.