AngularJS
Arkadaşlar daha önceden de bahsettiğim gibi Angular js bir çok directive’ler bulunmaktadır. Bunları bir liste gibi inceleme yapalım.
ng-app AngularJS tarama yapması için kök elementtir.
ng-bind Başka bir Html öğesinin içeriğini bağlar.
ng-bind-html innerHTML olarak bağlar ve aynı zamanda Html içindeki tehlikeli kodu kaldırır.
ng-bind-template İçeriği belirlediğiniz template ile değiştirir.
ng-blur Blur fonksiyonun işlemini yapar
ng-change Change fonksiyonun işlemini yapar.
ng-checked Elementin checked olup olmadığına bakar ve fonksiyonunuz çalıştırır.
ng-class Belirlediğiniz nesnenin kurallara göre css class değişimi yapar.
ng-class-even ng-class gibi çalışır fakat even satırda etki eder.
ng-class-odd ng-class gibi çalışır fakat odd satırda etki eder.
ng-click Bildiğimiz jquery click işlemi yapar.
ng-cloak Uygulama yüklenirken tarayıcı tarafından html iskeleti kötü gözükmesin ve titremeler yapmasın diye bu özellik eklendiği elementi display: none şeklinde gizli tutacaktır.
ng-controller Uygulamada controller objectsini oluşturur.
ng-copy Input içinde kopyalama işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
ng-csp Ng-CSP yönergesi angularjs güvenlik politikasını değiştirmek için kullanılır.
ng-cut Input içinde kesilme işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
ng-dblclick Elemente doubleclick yapılmasında devreye girer.
ng-disabled Elementi disabled yapar. Adı üstünde işte.
ng-focus Elementin focuslandığı andaki işlemleri yapmamınızı sağlar
ng-form Form yönergesi diğer adı ile nestable, HTML iç içe geçmiş form öğelerine izin vermez. Formlar, belirlenecek bir denetim alt grubu geçerliliğine ihtiyacı varsa bu yöntem yararlı olacaktır.
ng-hide Elementi gösterip, gizleme işlemi yapar.
ng-href Bildiğiniz href işlemidir. fakat ng-href daha güvenlidir.
ng-if Eğer if elementinden dönen değer false olursa yazıldığı elementi kapatır.
ng-include Başka bir sayfayı o elementin içine include eder.
ng-init NgInit özelliği bir ifadeyi geçerli kapsamda değerlendirmek için kullanılır.
ng-jq Angular ngJq Angularjs ye diğer kütüphaneleri eklemek için kullanılır. Örneğin ‘ngSanitize’, ‘ngTouch’, ‘ngResource’, ‘ngMessages’, ‘ngCookies’, ‘ngAnimate’, ‘ngFx’, ‘ngJq’ gibi kütüphaneleri eklemek için angularjs zorlayabilirsiniz.
ng-keydown Jquery keydown işlemi yapar.
ng-keypress Jquery keypress işlemi yapar.
ng-keyup Jquery keyup işlemi yapar.
ng-list Metin girişini sizin belirlediğiniz karakter doğrultusunda dizi haline dönüştürülür.
ng-model Yönergesini input, select, textarea (veya özel form denetimi) üzerinde kullanarak ngModelController oluşturmuş olursunuz. Böylelikle bu elementlerin değerlerini başka elementlere bağlamanızı mümkün kılar.
ng-model-options Güncellemelere ayar uygulamanızı sağlar. Örneğin süre ayarı koyarak 1-2 saniye sonra istediğiniz elemente yazdırabilirsiniz. Başka bir olay gerçekleşeceği zaman bu süre yeniden sıfırlanacaktır. Böylelikle html değişikliği olurken sayfanın atlama/zıplama (divlerin hareket etme durumu) yapmasının önüne geçmiş olursunuz.
ng-mousedown mousedown (Mouse sol tuşu aşağı indiği an) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.
ng-mouseenter mouseenter (Mouse üzerine geldiğinde) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.
ng-mouseleave mouseleave (Mouse üzerinden kalkınca) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.
ng-mousemove mousemove (Mouse üzerinde hareket ettikçe) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.
ng-mouseover mouseover (Mouse üzerine gelince) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.
ng-mouseup mouseover (Mouse üzerine gelince) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.
ng-non-bindable Direktifi geçersiz kılmak için kullanılır. Elemente direktifi okumaması gerektiğini belirtir. Bu bazı kod parçacıklarını göstermek istediğiniz sitelerde kullanmanız için yararlı olacaktır.
ng-open Angular ngOpen Açılacak listenin şartını belirtir. Şart sağlanırsa liste gösterilir.
ng-options Angular ngOptions NgOptions özniteliği dinamik bir <option> listesi oluşturmak için kullanılır. Diziden listeleme alınırken select as ve track by gibi değerlerde kullanılır.
ng-paste Yapıştırma olayı için bir özellik oluşturmanızı sağlar.
ng-pluralize Angular ngPluralize en-US yerleştirme kuralına göre mesajlar görüntüleyen bir direktif. Görüntülenecek çoğul kategorileri ve dizeler arasındaki eşleşmeyi yapılandırarak yönergeyi çoğul yapabilirsiniz. Örneğin yorumları ‘Ahmet, Mehmet ve 96 kişi daha görüntüledi…’ ibaresinde Ahmet, Mehmet gibi isimlerin kaç tanesinin görüntüleneceğini ve kaç isimden sonra rakamsal ifadeye çevrileceğini ayarlayabilirsiniz.
ng-readonly ngReadonly İnput value değerini kilitleyerek değer girmenizi, değiştirmenizi engeller. Örneğin formu doldurdum onaylıyorum şeklinde bir checkbox işaretlendikten sonra bütün formu kilitleyebilirsiniz.
ng-repeat ngRepeat Angularjs ng-repeat yönergesi bir döngü koleksiyonu için bir şablon oluşturur. Koleksiyondaki her öğenin kendi şablonunu ve kapsamını verilir
ng-required ngModel için gerekli doğrulayıcıyı ekler. En çok kullanılan input, select gibi girişlerin haricinde birçok özel kontrol için de uygulanabilir. Forumdaki girişlerin gerekliliğini belirtir. Giriş alanlarının boş bırakılmaması gerektiğini bu özelliği kullanarak belirtebilirsiniz.
ng-selected ngSelected Bu özellik select listesindeki option’nın seçili niteliğini belirtir.
ng-show ngShow Öğenin üzerime ng-hide classı ekleyerek ya da kaldırarak öğeyi gösterip gizlemeye yarar. animate-hide classını kullanarak animasyonlu gizlenip gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
ng-src İmg tagının orijinal src değerini geçersiz kılar. Eğer src değerine angularjs ifadesi girilecekse bu yöntemin kullanılması önerilir. Angularjs kodu kontrol ederek çalıştığını denetler.
ng-srcset İmg tagının srcset atamasını sağlar
ng-style Bu yöntem html öğesine koşullu bir style tanımlamanızı sağlar.
ng-submit ngSubmit Açısal ifadeleri onSubmit olayına bağlamaya yarar. Diğer bir değişle submit butonuna tıklatıldığında form için bir işlev belirlenir. Formda eksik uygulanmış bir eylem varsa form gönderilmeden durdurulacaktır.
ng-switch ngSwitch Bir ifadeye bağlı html öğelerini gizleyip göstermeye yarar. ng-switch-when komutu ile uyuşan değer sağlandığı zaman diğer kardeş when elemanları silinecek ve uyuşan eleman gösterilecektir. ng-switch-default ile varsayılan bölümü gösterebilirsiniz. Yine herhangi bir ng-switch-when bölümü ile uyuşma sağlanınca default ifade silinecektir.
ng-transclude ngTransclude Ekleme için kullanılan en yakın ana direktifin, DOM için ekleme noktasını işaret eder.
ng-value ngValue <option> veya input[radio] ’ni değeri verilen ifadeye bağlar. Böylece eleman seçildiğinde ngModel o değere bağlı elemana göre ayarlanır.